Wednesday, September 27, 2023

NHAN SẮC MỘT CÀNH KHÔ (NHẤT PHƯƠNG)

 


Nhan Sắc Một Cành Khô

 

Nhất-Phương

 

Cây chênh vênh nằm gội gió

Sương đêm loang loáng vệ đường

Tàn canh gục đầu thổn thức

Lá xanh lạc loài. Nhớ thương.

 

Trộm nhìn cây hong tóc rối

Thân phơi tiếc nuối dật dờ

Rong rêu phủ phàng nhan sắc

Giận hờn. Tim Tím vần thơ.

 

Mây lùa hiu hiu góc phố

Bóng ngả dài thêm nỗi chờ

Trũng sâu giao mùa tăm tối

Mong manh chuỗi cười. Cành trơ.

 

Nhựa hồng nếm từng hạt lệ

Ngông nghênh dấn bước phong trần

Dâng tay ôm chầm ký ức

Tơ lòng se mối. Ăn năn.

 

Ngẩn ngơ tâm hồn thi sĩ

Tìm quên. Lai láng biển sầu

Ru cây im lìm hóa kiếp

Hẹn người gặp ở đời sau.

 

NHẤT PHƯƠNG.

 


No comments: