Wednesday, September 20, 2023

TÂM SỰ CÙNG EM TRAI (LUÂN HOÁN)/ CONFIDING IN MY BRO- TRANSLATION BY THANH THANH.

 


TÂM SỰ CÙNG EM TRAI

 

hình như có tổ chim trên mái rạ

anh nghe vui tiếng mẹ rỉa lông con          
chao ôi nhớ chiếc lồng tre thơ dại

ôm say mê lên đôi mắt xưa tròn                 
                                                  
giờ thì chúng tập nhau bay, có lẽ               
cho anh xin viên sỏi nhỏ tay em            
anh còn lại chút lương tâm này đó      
nỡ lòng nào đem bắn chúng sao em

 

anh vẫn nhớ trên hoàng hôn bờ cỏ        
đôi chim nào đạp mái, ngượng bàn tay      
khi giương ná bàng hoàng nghe tuổi lớn  
bỏ tình trôi theo đường cánh chim bay


cũng từ đó nguyện yêu đời mãi mãi      
sao bây giờ bọt lệ trắng niềm vui            
làn chăn mỏng hoang vu vòng ngực nhỏ

nghe gì em trong thăm thẳm môi cười


chắc vang vọng một vài viên đạn nổ      
ngang lưng trời, ngang khúc ruột quê hương

người người chết cho tự do vẫn sống        
xác thay phân bón cho cỏ xanh đường

 

anh ngại nói, đã từ lâu anh muốn...            
tội cha già bán mệt nhọc nuôi con

may mẹ đã nằm yên trong lòng đất           
anh em mình mỗi đứa mỗi cô đơn


em đừng trách anh bỏ nhà bỏ cửa

sống lang thang xao lãng cả học hành   
em cũng khóc từng đêm nằm suy nghĩ?

nín đi nào, đừng xé nát lòng anh.

 

LUÂN HOÁN

 


CONFIDING IN MY BRO

 

There seemed to be a bird-nest under the thatch roof;
I was pleased to hear the adult preen the young.
How I remember the bamboo cage I clasped as a kid
with little creatures to which my passionate eyes clung.
                                                                       
Now that those fledglings were perhaps learning to fly;
Please give me the small stone from your hand.
This is the bit of Conscience that still remains in me:
Have the heart using it to shoot at them? what brand!

I can even recall a sunset, on a grass edge,
a pair were mating.  My hands wavered at the sight
while aiming the catapult.  Aware of my adolescence,
I allowed their Love to freely fly with the birds’ flight.

Thenceforth too I pledged to prize Life forever;
but now why do such tears foam to blur the elation?
The blanket so thin to cover the chest so deserted;
Could you hear beyond the smiling lips the desolation?

Perhaps the resonance of some exploding shells
piercing the air, tearing our motherland’s intestines.
Men after men have died for Liberty to survive,
bodies as manure to fertilize the grass as fate destines.

 

I was hesitant to say this since long I have meant to:
Poor Dad swapped his sweat for food to feed each son.
Mom luckily has rested in peace in earth’s womb;
We brothers each of us have our life lonely and dun.


Do not reproach me for leaving our dear dwelling
to walk the streets, especially from studies to depart.
Have you also been every night lying in bed reflecting?
Oh, please, stop crying - do not rend apart my heart!

 

Translation by THANH-THANH

Thanh-Thanh.com


No comments: