Sunday, September 24, 2023

RÚP NGA RỚT GIÁ MẠNH, KINH TẾ NGA LIỆU CÓ SỤP? (GS.TS.KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Rúp Nga rớt giá mạnh - kinh tế Nga liệu có suy sụp?

 

Chủ đề ngày hôm nay là “Rúp Nga rớt giá mạnh - kinh tế Nga liệu có suy sụp?” Đồng rúp Nga đã rớt xuống mức giá thấp nhất trong vòng 17 tháng qua - có phải các lệnh trừng phạt của phương Tây đã phát huy tác dụng và kinh tế Nga trong thời gian tới sẽ chống chọi như thế nào?

 

https://www.youtube.com/watch?v=6xGQIlresYw

No comments: