Sunday, August 5, 2018

RIP: VĨNH BIỆT BÁC HUỲNH TẤN BÌ
Kính thưa quý thầy cô và các anh chị,

Được tin trễ: Bác Huỳnh Tấn Bì, thân phụ của Ca Sĩ Kim Loan, đã qua đời ngày 25 tháng 7, 2018 tại Houston, Texas, hưởng thọ 92 tuổi.


Mời quý thầy cô và các anh chị xem Cáo Phó, Phân Ưu và một số di ảnh của Bác Huỳnh Tấn Bì:

No comments: