Thursday, June 6, 2019

DANH SÁCH HỌ TÊN BUS TOUR SEATTLE VÀ TRANSPORTATION.


Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

BTC đã chia ra 5 chiếc xe bus (mỗi xe 56 người) số người ghi danh tham dự Land tour Seattle và chuyên chở ngày càng đông, BTC đã cố gắng thu xếp  (nếu thiếu chỗ thì một số anh chị BTC sẽ hy sinh đi xe nhỏ).

Xin vui lòng dò tên, nếu thiếu sót xin vui lòng cho Thukỳ (781)-929-3995 biết ngay để thu xếp chỗ ngồi.

Danh sách này sẽ dùng cho bus tour và chuyên chở từ hotel đến bến cảng cũng như trở về, xin các anh chị nhớ bus của mình, cũng như tên người trưởng nhóm, xin vui lòng không thay đổi bus, BTC cần sự cộng tác giúp đỡ của tất cả các anh chị đề BTC làm việc dễ dàng hơn.

*** Đặc biệt bus # 1 khi trở về sẽ đi thẳng ra phi trường cho tất cả những anh chị cần về sớm, sau đó sẽ chạy về khách sạn.

Chân thành cám ơn,
TM. Ban Tổ Chức
NGÔ PHẤN (TBTC)


BUS # 1 cần ra phi trường sớm
Nhóm Trưởng: LƯƠNG SĨ/ MICHELLE/LAM THANH/ TRAN LAI
(Nón áo Sĩ và Michell- Thực phẩm Thanh/Lai/Bổng/Thắng)


01
Dang Bong
75

02
Dinh Dang Thang
76

03
Duong Tu
77

04
Do Kim Quy
78

05
Nguyen Yen T. Nhu
79

06
Phan T. Xoa
206

07
Tran David (Chau)
207

08
Huynh Bui
264

09
Huynh Cho 
265

10
Ho T. Nhung
167

11
Tran Van Huong
168

12
Luong T. Tiet
88
Airport
13
Ly Ba Hien
89
Airport
14
Truong Tina (Mỹ Tin)
51

15
Dang Hien
104

16
Le Xuan
105

17
Nguyễn Claire*
18
Airport
18
Le Khoa
44

19
Bui T. Huong
45

20
Nguyễn Ngọc Bình
19
airport
21
Nguyễn dzung
20
airport
22
Huynh Maureen
117
-nt-
23
Huynh Phu Mai
118
-nt-
24
Nguyen Ngoc An
92
-nt-
25
Nguyen T Trung
93
-nt-
26
Luong Simon (Sĩ)
109

27
Luong Michelle (Lan)
110

28
Lam Thanh
107
airport
29
Tran Lai (ox Lam Thanh)
108
-nt-
30
Nguyen Dung Chi
221
-nt-
31
Duong Tich
222
-nt-
32
Huynh Thomas
227
-nt-
33
Luu Huynh Lac T
228
-nt-
34
Ly Kim Lan
14
-nt-
35
Telson Michael
15
-nt-
36
Ha Cong Dinh
111
-nt-
37
Ha Marilyn
112
-nt-
38
Ha David
113
-nt-
39
Ngo Jimmy (Duc)
115
-nt-
40
Ngo Nguyen T. Mo
116
-nt-
41
Huynh My Dzung (em Đinh
263
-nt-
42
Phạm, Hoang
245
-nt-
43
Vuong, T. Hạnh
246
-nt-
44
Duong T. Hoa
190
-nt-
45
Nguyen Thanh X. (OX Hoa)
191
-nt-
46
Nguyen Quang
187

47
Nguyen Thủy
188

48
Bui, Hiep*
241

49
Huynh, Thi Thuy * BX Hiep
242

50
Le Bao Thien
261

51
Nguyen Thi Chi
262

52
Pham Duong
169
airport
53
Huynh T. Du
170
-nt-

Bus # 2

Nhóm Trưởng: NGÔ PHẤN/ THUKỲ/LÊ CHÍ HIẾU
(nón áo: Thukỳ-Tố Phương- lunch Phấn & Hiếu)
TT
HO VÀ TÊN
SO CŨ
GHI CHÚ
01
Thầy Nguyễn Khoa Đằng
01

02
Cô Phương (vợ thầy Đằng)
02

03
Thầy Lê Văn Nhạc
03

04
Cô Mai Hương
04

05
Thầy Hoàng Thế Hào
05

06
Cô Nguyệt Lãng
06

07
Cô Nguyễn thị Phượng Liên
07

08
Thầy Nguyễn Văn Bửu
08

09
Thầy Lê Kỳ.
09

10
Ngo Phan
122

11
Hong To Phuong
123

12
Nguyen The Sang
124

13
Truong Thuky
125

14
Le Chi Hieu
148

15
Nghiem T. Nhan
149

16
Le T. Hanh
150

17
Lê Thị Thảo
151

18
Le Chi Han
152

19
Le T. Kiem
153

20
Nguyen Huu Son
154

21
Mai T. Hoa
155

22
Phan Mai Cam
156

23
Nguyen Trung Truc
157

24
Truong T. Cuc
158

25
Pham Tuyet Phuong
159

26
Bui V. Be (sang)
230

27
Trần T. Hạnh
231

28
Luong Thi Be
212

29
Đang Nhat Vinh
213

30
Truong Phuong Van
189

31
Nguyễn Như Ngọc
290
BX anh Hân
32
Luong Thi May
172

33
Luong T. Ket
162

34
Le T. Huong
163

35
Nguyen T. Kim Sum
164

36
Nguyen Tan
165

37
Hồng Tố Tuyết
210

38
Nguyen Sy
211

39
Mai T. Minh Tam
166

40
Nguyễn Hựu
12

41
Nguyễn Thanh Vân
13

42
Vương John H
40

43
Tran Trung Hue
41

44
Bui Loi
192

45
Nguyen T. Lanh
193

46
Le Richrad (Kiet)
194

47
Nguyen T. Thoa
195

48
Pham Huu
174

49
Vo T Ly
175

50
Nguyen T Hue (L)
250
9
51
Tran Hoang (L)
251
Tshirt+Hats
52
Pham Dũng
252
L
53
Pham Nguyet (Susane)
253
L
54
Nguyen T Le
254
L
55
Nguyen Cuong
255
L
56
Nguyen T Hong
256
L
57
Bacon Hoa
257
L
58
Bacon Wikie LeaAnn
258
XL
59
Nguyen Thanh
275
Nón áo
60
Tran Danh
276
nt
61
Nguyen Cherry Ngoc
277
nt
62
Nguyen, Can (Hawaii)
282
Nón áo
63
Nguyen, Lisa
283
nt
64
Ho Steven (can)
284
nt
65
Nguyen Jenny
285
nt
66
Nguyen Chi Thin
291
nt
67
Nguyen T. Kim Oanh
292
nt
BUS # 3
NHÓM TRƯỞNG:  HÀNG TUYẾT HƯƠNG/ KEN CHEN/ HO NHON/MỸ.
(nón áo: Tuyết Hương/ Ken – Lunch Nhơn & Mỹ)


TT
HO VA TEN
SO CŨ
GHI CHÚ
01
Hang Tuyet Huong
127

02
Lam Ken
128

03
Luu Thanh Chau
129

04
Ngo Nguyen (Nhâm Canada)
130

05
Lam Kien
131

06
Trương Quang Phong (BS)
132

07
Truong Minh (BS)
133

08
Ngo Thanh Hung
134

09
Hang Thieu Van
135

10
Hang Hung
136
NO
11
Le Phuong Kim
137

12
Phan Ngoc Thach
138

13
Phan Van Loi
139

14
Ho Sam (Nhơn)
140

15
Vuong Tammy
141

16
Ngo My Nga
142

17
Hong Phu Tan
143

18
Thai Anna
144

19
Hang Betty Dao
145

20
Dang Dinh
146

21
Dang T. Luu
147

22
Truong Hieu
248

23
Tran Phi
249

24
Su Duy Tuan
119

25
Truong L. Anh
120

26
Tang Chi Hung
180

27
Tang Chi Long
181

28
Tang Ngoc Huong
183

29
Tang Boi Ngoc
184

30
Nguyen Hung
224

31
Trinh T Cuc
225

32
Klein Paul
71
Nhóm Cần H.
33
Klein Minh Kỳ
72

34
Huynh Anstein
74

35
Thai Tony
98

36
Ho My Linh
99

37
Huynh Ngoc Son
100

38
Phung Ai Di
101

39
Nguyen Nang
102

40
Nguyen K. Nga
103

41
Pham Minh Pamela
214

42
Nguyen Thanh Nga (Úc)
229

43
Nguyen Martin T
237

44
Nguyen, Kim Nga
238

45
Le Minh Thuy
121

46
Luu Hanna
106

47
Nguyen Kathy (ThanhCa)
16

48
Bui Tammy Phu (FL)
17

49
Luong Judy Tuyet (A. Bong)
266

50
Luong Tom
267

51
Luu, Van Han*
198

52
Le Bich Ha
278
Hiệp Bùi *
53
Le Thi Hang
279
-nt-
54
Ho Tuyet Nga
280
nt
55
Ho Tuyet Suong
281
nt
56
Tran, T. Bích Anh
286
nt
BUS # 4
NHÓM TRƯỞNG: TRAN DAVE/ NGA/ THƯƠNG HUỲNH/ TUYẾT HUỲNH
(Áo nón: Đại/Nga/Thương/Tuyết- lunch Tinh và Hiền)
NGÔ THU TINH/NGO THU HIỀN


TT
HO VA TEN
SO CŨ

01
Tran Dave
52

02
Tran Natalie
53

03
Hàn Tài Nguyên
54

04
Hàn Phan Zung
55

05
Hàn Ái Liên
56

06
Lee Nancy Phương (Hồng Phương)
57

07
Phan Hương Ngọc
58

08
Ngo Tinh Thu
59

09
Ngô Hiền Thu
60

10
Lâm Chánh Minh
61

11
Diệp Linda
62

12
Hàng Quyên Ngoc
63

13
Bành Annie
64

14
Nguyễn Đình Chiến
65

15
Trương Quang Hùng
66

16
Phan Thi Li
67

17
Tien Hoa Phu Tony
68

18
Phan Phu Christine
69

19
Phan Le Tu* (19)
70

20
Hàn Hải Nguyên (6)
21

21
Hàn Thu Hương
22

22
Diệp Năng Thanh
23

23
Nguyễn T. Hương
24

24
Nguyễn Phúc
25

25
Nguyễn Yến
26

26
Huỳnh Ngọc Tuyết Châu
27

27
Huynh Thương
28

28
Huynh Jacqueone Pui (11)
29

29
Huynh Khôn Hue
30

30
Trần, Tran Huỳnh
31

31
Deli, Shoji
32

32
Huỳnh Chi
33

33
Quan Tu van
34

34
Yip Brian
35

35
Yip Caoi
36

35
Diệp Muời Huỳnh
37

37
Ngô Tú Quế
236

38
Thái Helena
270

39
Truong Quang Kinh
46

40
Truong Hoa
47

41
Ngo Zung
48

42
Phan chanh Cong
94

43
Nguyen T. Tam
95

44
Banh Tien
96

45
Nguyen Hoa Kim
97

46
Hang Ai Kieu
173

47
Diep, Tony T.
243

48
Diep, Kimberly Ngo
244

49
Nguyen Hoa
90

50
Tran N Henry
91

51
Lê Van Tập
234

52
Huynh Thi Tam
235

53
Phan Hoa Tai
287*
Hiep Bui
54
Truong T. Mai
288*
-nt-
55
Phạm Ngoc Anh
232
Transport
56
Bui Nhat Phuong
233
only BUS # 5
NHÓM TRƯỞNG: ĐẶNG THỊ NGA/ PHẠM HIỀN/ HOÀNG BÌNH /XUÂN THANH
(Nón áo: Nga/ Xuân Thanh, lunch Bình & Xuân Mai)


TT
HO VA TEN
SO CU
GHI CHU
01
Pham Duc Hien
126

02
Le T. Cuc
176

03
Ngo Hoa
177

04
Dang T. Nga
178

05
Dang Xuan Mai
179

06
Ho T. Thùy
201

07
Nguyễn T. Phước
202

08
Huynh V. Khanh
49

09
Nguyễn Thị Kim Liên
50

10
Huynh My Van
114

11
Phạm T. Xuan Thanh
196

12
Duong T. Xuan Huong
197

13
Phan Minh Anh
199

14
Nguyen Hieu Huu
200

15
Pham Vinh
204

16
Vuong T. Huong
205

17
Hoang T Binh
208

18
Nguyễn Đào
209

19
Harbin Kieu
10

20
Huynh Ngoc Thu
11

21
Luu Hong Phuc
185

22
Truong Han
186

23
Le T. Tuyet Hoa
259
Nhóm Hòa
24
Nguyen Huu Kiet
260
nt
25
Vo Minh Vinh
268

26
Nguyen T. Hiền
269

27
Pham Hong Nga
160

28
Tran Dong Huynh
161

29
Nguyen Thong Huu
80

30
Nguyen Hong An
81

31
Pham Ngoc Hoa
82

32
Le T. My Dung
83

33
Nguyen Thien Phuoc
84

34
Nguyen Hoang My
85

35
Pham Hong Anh
86

36
Ngo Hong Y
87

37
Tran T. Thu Trang
271

38
Huynh Thạo
272

39
Nguyen T Hòa Hợp
273

40
Phạm Đình Sang
274

41
Ngo Thi Hue
223

42
Huynh M Nancy (Nguyet)
226

43
Vu, Hung
239
Transportation
44
Phạm, bach hop
240

45
Ngo Nick
215

46
Nguyen Linda Hop
216

47
Tran Joanne
217

48
Nguyen Thu Huong
218

49
Nguyen Harry
219

50
Nguyen Rose Thu Hong
220

53
Le, Tina
247

52
Nguyen Hong Hai
171

53
Nguyễn Kim Duyên
38

54
Bui Van Hien
39

55
Lê Thi Xuan

Nhóm Hòa

No comments: