Wednesday, June 12, 2019

KHƠI XUÂN (CAO THỊ NGUYỆT LÃNG)
KHƠI XUÂN

Chiều. Không, chỉ là lưng chiều
nắng  màu sương loãng
hoang vu
phố bên dốc núi
bơ phờ dáng đông
mong manh nhà ai thả khói
hiu hiu một giấc sau mành
chuyến xe qua ngõ,
vừa qua ngõ;
âm vang đã nhuốm săc màu thời gian
bềnh bồng trôi
giữa địa cầu
con đường ngã xuống
mộ phần tịch liêu
đợi người
từ buổi đầu sông
đợi con én nhỏ chở hồn biển xanh
đầu cây nứt vỡ ngó mầm
ngửa tay
nâng một giọt trầm
khơi xuân

Cao Thị Nguyệt Lãng

No comments: