Sunday, June 16, 2019

NHỚ THƯƠNG CHA (THƠ: LƯU HỒNG PHÚC- NS. PHẠM VĨNH SƠN -PHỔ NHẠC)

Xin bấm vào để thưởng thức nhạc phẩm “NHỚ THƯƠNG CHA”
Thơ Lưu Hồng Phúc

Phạm Vĩnh Sơn phổ nhạc
Nhà thơ Lưu Hồng Phúc.

No comments: