Thursday, June 20, 2019

MỘT VAI GÁNH SONG THÂN (TU HUU CAO)

Hãy nhìn :
...6 bàn chân dầy dạn ,
   Của một kiếp nhà nghèo !
   Vượt đường xa vạn dặm ,
    Mong qua bước ngặt nghèo !

CHA MẸ  !!!
Nhìn tấm hình nầy quá xót xa,
Thương cho con có cha mẹ già,
Gánh gồng trên bước đường tị nạn,
Mẹ cha đùm bọc quảng đường qua !

Tình cảnh con trai chắc chắn nghèo,
Đời sống hằng ngày rất gieo neo ,
Vẫn giữ trong tâm lòng hiếu đạo,
Giàu sang !Cha Mẹ rẻ hơn bèo ?

Ai còn cha mẹ ráng cưu mang,
Thường ngày lui tới để hỏi han !
Mai kia mốt nọ không còn nữa ,
Ân hận xem ra quá phũ phàng !

Chúc cho anh bạn bước gian nan,
Đá mềm chân cứng vượt dặm ngàn,
Về nơi biên giới Bangladesh ,
Gia đình khỏe mạnh sống bình an !!
           Tu huu Cao 16/6/2019


No comments: