Tuesday, June 25, 2019

MEDICARE CÓ TRẢ CHI PHÍ KHI Ở NGOẠI QUỐC (YẾN TUYẾT)


Medicare có trả chi phí y tế khi ở ngoại quốc?
Yến Tuyết
June 22, 2019
 
Khi quý vị mua thêm một Bảo Hiểm Phụ cho Medicare thì tùy theo chương trình mà quý vị chọn có bao trả phúc lợi này hay không, quý vị có thể được giúp trả chi phí y tế khi ở nước ngoài. (Hình minh họa: commonwealthfund.org)
 
Hỏi: Tôi 70 tuổi, có Medicare và về Việt Nam ở từ ba năm nay nên không lấy Medicare Phần B. Khi trở lại Mỹ vào Tháng Ba năm nay, tôi đã xin lại Phần B, có hiệu lực kể từ 1 Tháng Bảy, 2019. Tôi có cần làm gì nữa không sau khi có Medicare A và B?
Sang năm, nếu tôi quyết định về Việt Nam sinh sống luôn thì có cần giữ Medicare hay nên xin chấm dứt bảo hiểm này vì nghe nói Medicare không trả chi phí khi người thụ hưởng Medicare cư ngụ tại ngoại quốc. (Ông P. Trần, Fountain Valley)
Đáp: Sau khi có Medicare A và B, một người cần phải ghi tên vào chương trình Thuốc Phần D để được Medicare giúp trả khoảng 70% tiền thuốc. Trên nguyên tắc, ông phải chờ đến giai đoạn ghi danh vào chương trình Thuốc Phần D hằng năm kéo dài từ 15 Tháng Mười đến 7 Tháng Mười Hai, 2019, mới được ghi danh.
Tuy nhiên, có một chương trình Medicare Quản Lý Tư (Medicare Advantage and Drug plan-MAPD/HMO) duy nhất, là Kaiser Senority Medicare Advantage được Medicare cho phép ghi danh những ai chưa có chương trình Thuốc Phần D như ông bất cứ lúc nào trong năm.
Như vậy, nếu muốn có một chương trình Thuốc Phần D, ông có thể ghi tên vào Kaiser ngay bây giờ để Tháng Bảy, khi Medicare Phần B có hiệu lực, ông cũng có luôn Phần D bao gồm trong chương trình Kaiser.
Sau đó, nếu muốn đổi qua chương trình HMO khác, ông có thể thực hiện việc đó vào giai đoạn ghi danh chuyển đổi Phần D xảy ra trong thời gian cuối năm như đã nói ở trên. Kaiser là một trong 36 chương trình Medicare HMO hoạt động ở Quận Cam, giúp những người có Medicare tiết kiệm chi phí y tế nếu họ không có khả năng mua một bảo hiểm phụ bên cạnh Medicare căn bản.
Nếu không vào Kaiser và giữ Medicare căn bản, ông sẽ phải trả 20% chi phí ý tế tại nhà thương hay ở ngoài nhà thương như khi đi khám bệnh, chụp hình quang tuyến, thử máu….
Nếu ông dự tính về Việt Nam ở luôn và không bao giờ trở lại Mỹ thì có thể chọn việc xin chấm dứt Phần B như ông đã từng làm trước đây. Cho dù giữ Medicare Phần A, khi đi nhà thương ở Việt Nam, Medicare Phần A sẽ không trả bất cứ một chi phí nào cả vì ông ở các nơi cung cấp dịch vụ y tế ngoài Hoa Kỳ.
Xin giải thích thêm là Medicare căn bản không trả bất cứ chi phí nào ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, thế nhưng, khi quý vị mua thêm một Bảo Hiểm Phụ cho Medicare (Supplement Medicare-Medigap) thì tùy theo chương trình mà quý vị chọn có bao trả phúc lợi này hay không, quý vị có thể được giúp trả chi phí y tế khi ở nước ngoài.
Ngoài ra, khi ghi danh vào một chương trình Medicare Advantage thì tùy theo các điều lệ và phúc lợi khác nhau của họ mà chi phí y tế ở ngoại quốc, trong trường hợp khẩn cấp, có thể được họ hoàn trả nếu quý vị có thể chứng minh bằng giấy tờ.
Hỏi: Tôi là công dân Mỹ nhưng không đi làm ở Mỹ đủ 10 năm và nhờ lợi tức thấp nên có Medicare Phần B và MediCAL cũng như lãnh tiền trợ cấp An Sinh Xã Hội SSI. Tôi đi về Việt Nam nhiều lần trước đây và chưa bao giờ bị cắt các trợ cấp y tế cũng như tài chính vì chỉ đi trong vòng một tháng. Vừa rồi, tôi ở Việt Nam hai tháng nên khi về Mỹ lại, tôi bị cắt tất cả trợ cấp. Tôi có thể xin Medicare và MediCAL cũng như SSI lại được hay không? (Ông T. Đinh, Westminster)
Đáp: Ông được hưởng Medicare nhờ tiểu bang California giúp ông trả lệ phí Medicare Phần B và có MediCAL vì thuộc diện cao niên lãnh phụ cấp An Sinh Xã Hội SSI.
Những trợ cấp về y tế và tài chính này dành cho công dân Mỹ sống trên đất Hoa Kỳ nên khi ông đi ra khỏi nước Mỹ hơn 29 ngày, các phúc lợi đó sẽ tự động chấm dứt.
Việc ông có được hưởng lại các trợ cấp này hay không thuộc thẩm quyền của các cơ quan của chính phủ như Sở An Sinh Xã Hội (Social Security Administration), Medicare (CMS) và Sở Xã Hội (Department of Social Services). Xin ông trực tiếp liên lạc với các cơ quan chính phủ nói trên để có câu trả lời chính xác hơn. (Yến Tuyết)Yến Tuyết là cố vấn Medicare có đăng ký với Bộ Cao Niên của tiểu bang California thuộc chương trình HICAP (Health Insurance Counseling and Advocacy Program – Chương Trình Cố Vấn và Hỗ Trợ Bảo Hiểm Y Tế), của Cơ Quan Tư Nhân Vô Vụ Lợi Council On Aging – Southern California, có văn phòng ở Irvine.
Những câu trả lời về Medicare của chúng tôi trong mục này chỉ có tính cách tổng quát và áp dụng riêng cho người đặt câu hỏi mà thôi vì mỗi cá nhân là một trường hợp riêng biệt. Nếu cư dân Orange County có thắc mắc liên quan đến Medicare, xin liên lạc với HICAP ở đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035 từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Hay gọi Medicare 1-800-633-4227 có nhân viên tiếng Việt giúp quý vị 24 giờ/ngày, 7 ngày một tuần.

Văn phòng HICAP ưu tiên phục vụ cho cư dân ở Orange County và San Bernardino County mà thôi. Nếu quý độc giả ở ngoài quận hạt này, xin vui lòng liên lạc với văn phòng cố vấn Medicare SHIP (State Health Insurance Program) ở địa phương mình cư ngụ bằng cách gọi số 1-800-434-0222.
No comments: