Wednesday, June 26, 2019

NGƯU LANG-CHỨC NỮ (XƯỚNG HOÀNG LANG- HỌA NGƯ SĨ)

Image result for ngưu lang chức nữ


Câu chuyện tình Ngưu Lang-Chức Nữ được truyền tụng cõi nhân gian
diễn tả mối tình trắc trỡ của đôi tình lang bị phân rẽ đôi bờ.
Thơ Đường xướng họa :

Ngưu Lang--Chức Nữ
Bài xướng:
Ngưu Lang Chức Nữ
Đôi ta hai đứa ở hai nơi
Cách trở dòng Ngân đến trọn đời
Ngấn lệ ly tình lau chẳng cạn
Dòng thơ rỉ máu chảy không vơi
Niềm thương khắc khoải thương đòi đoạn
Nỗi nhớ triền miên nhớ rã rời
Góc biển chân trời đâu dễ gặp
Tìm trong giấc mộng thấy nhau thôi
Hoàng Lang

Bài họa :
NGƯU LANG CHỨC NỮ

Vì đâu cách trở biệt hai nơi
Ngã rẽ sông Ngân đến trọn đời
Chức Nữ si tình sầu khó lấp
Ngưu Lang gạt lệ thảm nào vơi
Cao xanh quái ác đành phân rẽ
Tạo hóa trêu ngươi nỡ tách rời
Thương nhớ ngập tràn bờ khổ lụy
Nương Cầu Ô Thước gặp nhau thôi

Ngư Sĩ


No comments: