Thursday, June 27, 2019

NHỮNG WEB CẦN BIẾT VỀ ĐH 9 ALASKACHECK IN ONLINE 

MUA BẢO HIỂM

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN


THÔNG BÁO SỔ 3

DANH SÁCH BUS TOUR
http://www.chimvenuinhan.com/2019/06/danh-sach-ho-ten-bus-tour-seattle-va.htmlThukỳ xin nhắc lại vài chi tiết:

-        Mua vé máy bay đến Seattle tại phi trường Sea Tac Tacoma
        Ngày đến 29 tháng 8 năm 2019
        Ngày về sẽ là ngày 08 tháng 09 năm 2019

-        Tàu cập bến ngày 07 tháng 09 năm 2019, nhưng phải làm thủ tục giấy tờ trước khi rời tàu, xe bus sẽ khởi hành lúc 10:00AM chạy từ bến cảng đến phi trường có thể hơn 1 tiếng đồng hồ vì kẹt xe, anh chị nào về ngay, xin vui lòng lấy vé máy bay trễ vào buồi chiều ít nhất là sau 3:00PM

-        Những anh chị nào ngày đi không ở khách sạn, không đi city tour, đáp máy bay và đến thắng bến cảng, phải đến đó trước 10:00 AM để kịp làm thủ tục trước khi tàu nhổ neo.

No comments: