Wednesday, June 5, 2019

NIỀM TIN (LÊ THỊ MỸ LINH)
NIỀM TIN

Mai đây tu ở dòng tên
Mây buồn lặng lẽ trôi bên giáo đường
Nghe đâu thoang thoảng mùi hương 
Của hoa theo gió bốn phương bay về
Hoa ơi vượt mấy sơn khê 
Về đây cung kính dâng lên chúa trời
Đêm đen rụng cánh sao rơi
Lên tay làm dấu sáng ngời niềm tin

Bao giờ nhân loại thái bình

Con xin dâng hết trái tim cho người
Quỳ chân lạy chúa ba ngôi
Bình an dưới thế cho người thiện tâm .

Lê Thị Mỹ Linh


No comments: