Thursday, October 31, 2019

CHÙA MỤC ĐỒNG (THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)
CHÙA MỤC ĐỒNG


Chùa Mục Đồng tọa lạc phía tây nam triền Lỗ Tiền , phía trước là cánh đồng lúa xã An Nghiệp và An Định , sau thất bại cuộc khởi nghĩa Võ Trứ , Tổ quay về nơi đây trú trong một ngôi chùa nhỏ để tu hành , những chú mục đồng thường ghé vô chùa nằm chơi sau khi thả bò ăn cỏ giữa cánh đồng mênh mông bất tận
Chùa có tên mục đồng vì các chú mục đồng có nặn một tượng Phật bằng đất sét cao khoảng 60 cm , đặt Ngài dưới gốc cây thị để lễ lạy và cầu bình an , năm Tý có một cơn lụt lớn nhất, nhưng tượng Phật và cây thị vẫn không hư hại, từ đó dân làng thôn Định Phong và Phong Nhiêu lập ngôi chùa nhỏ để cầu nguyện
Tổ về xây dựng thêm nhà tăng và nhà trù vừa đủ để tu hành và phật tử sinh hoạt , Tổ trồng khoảng 30 cây xoài 5 năm sau , xoài ra trái và đó là nguồn thu nhập chính của chùa với 3 mẫu ruộng , sát bên nhà trù có một cây xoài phát triển rất tốt , có thể tốt nhất , nhưng mỗi năm , cây xoài này cho chừng 10 cho đến 20 trái
Tàn cây xoài to che cả nhà trù bằng tranh vách đất ,lá rụng đầy sân mỗi khi thu về , từ thành nội Huế vô thăm bà phu nhân vợ ông án sát Tôn Thất Toại , cúng dường chùa 1 quả chuông gia trì , 16 cái tràng phang và 2 cái ang nước ,mỗi ang chứa khoảng 10 đôi thùng gánh nước lớn.

Tổ đặt một cái ang nước bên tây đường và một cái còn lại đặt dưới gốc cây xoài gần nhà trù để tiện sử dụng , cây xoài càng ngày càng phát triển mạnh khi gần ang nước, vì có nước đầy đủ , nhưng vĩnh viễn nó không bao giờ cho nhiều trái , mỗi mùa khoảng chừng mươi trái thôi.

Sau khi Tổ viên tịch , đệ nhị tổ muốn chặt cây xoài làm gỗ vì cũng gần 40 năm , tàn cây lớn , che đất rất nhiều , nó phủ luôn khu trồng rau , sợ nguy hiểm đến nhà trù và chánh điện ,tổ hai ,ba lần muốn chặt , nhưng ông Ngô Châu vừa là lý trưởng vừa là người lớn nhất giòng họ Ngô có thế lực ở đây, ông ta không cho , vì đó là di tích của Tổ, bão lụt năm Dần mưa qua lớn , gió thổi mạnh ,làm cho cây xoài ngã đổ và làm bể cái ang nước quý giá của Bà án sát Tôn Thất Toại , tàn cây xoài đè sập luôn nhà trù , mọi việc vỡ lỡ , tổ đệ nhị cưa cây xoài làm gỗ.

Lạ một chuyện : cây xoài cưa thành ra mấy miếng ván , sớ nó mủn , không chắc và không thể làm bộ gõ được , những nhánh cây xoài cưa làm củi , củi đốt cũng không được vì nó không bắt lữa và khói rất nhiều , đệ nhị tổ phải đem xác cây xoài , chất ra sau bìa rừng để nó tự mục.

Mặc dù được sống gần ang nước , thừa hưởng sự an ổn và mát mẻ , nhưng cây xoài vẫn không có giá trị gì , không có trái và thân cây cũng không dùng vào chuyện gì được , xã hội hiện nay , thành phần như cây xoài kia khá nhiều , thành ngữ có câu: tốt mã rã đám ,hay dựa bắp cày ăn cỏ ,loại người như vậy khá nhiều , nhìn thấy vậy mà không như vậy , loại người này thường hay len lõi, nịnh dọc ,luồn cúi, bợ đỡ để tồn tại . Cuối cùng miễn làm sao có lợi cho họ là được, một quốc gia có nhiều hạng người như vậy quốc gia đó dẫn đến sự suy sụp nhanh chóng , một tăng đoàn có nhiều hạng người như vậy tăng đoàn đó không thể tồn tại thanh tịnh được và dẫn đến sự tan rã,  một tổ chức có nhiều hạng người như vậy tổ chức đó thường làm những chuyện phi pháp , thường những hạng người này không có sự nghiệp gì , chỉ có những sự bất hảo luôn luôn đêm đến cho cuộc sống này.

Người đệ tử Phật nên tỉnh giác trong từng sát na , tránh xa những rắc rối , để không có những phiền muộn sau này , giới luật luôn luôn là tiếng chuông thức tỉnh người muốn tìm đến AN LẠC.

Oklahoma October 28. 2019

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN
No comments: