Thursday, October 17, 2019

PHẬN ĐÀN BÀ (NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH)

PHẬN ĐÀN BÀ

ĐẦU tiên da cụ cũng hồng
BẠC dần nhăn nhúm vì chồng, vì con
RĂNG giờ cái rụng, cái còn
LONG lanh đôi mắt chẳng tròn như xưa

TRĂM nghìn công việc sớm trưa
NĂM qua, tháng lại nắng mưa dãi dầu
HẠNH, ngôn...lấy nết làm đầu
PHÚC, nhân...lấy đức làm dâu, làm người

KẾT chồng, làm vợ một đời
TÓC đen rồi đến tóc thời trắng mây
SE se làm mẹ con bầy
DUYÊN do trời định tràn đầy gian nan

NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH


No comments: