Sunday, October 27, 2019

RIP: BÀ QUẢ PHỤ VÕ MINH CHÂU.

Kính thưa quý thầy cô và các anh chị,

CVNN vừa nhận được tin buồn thân mẫu của anh  VÕ MINH VINH (Cựu HSNH và là cựu hội trưởng hội Đồng Hương Phú Yên tại Bắc California)  cũng là nhạc mẫu của chị NGUYỄN THỊ HIỀN (cựu HS Bồ Đề) :

Bà Quả Phụ VÕ MINH CHÂU
Nhũ danh ĐỖ THỊ NGUYỆT NHẠN
Pháp danh ĐỨC LỘC

Nguyên quán Hòa Xuân, Tuy Hòa, Phú Yên Đã mãn phần lúc 12:55' trưa, ngày 25 tháng 10 năm 2019 (nhằm ngày 27 tháng 9 năm Kỷ Hợi) tại San Jose, California.
Hưởng Thọ 91 Tuổi

CVNN và cựu HSPY thành thật chia buồn cùng anh chị Võ Minh Vinh+Hiền, và tang quyến.  Nguyện xin hương linh bác sớm về cõi Phật.
1 comment:

BinhNNguyen said...

Xin chia buồn cũng gia định Vinh& Hiền. Cầu mong hương hồn cụ bà được về chốn cực lạc.

Gia đình Nguyễn Ngọc Bình, Bakersfield, California