Thursday, October 31, 2019

LỖI HẸN (TUYẾT TÂM)
LỖI HẸN

Bến sông xưa anh chờ em đến
Đêm này trăng còn khuyết sáng mờ
Nhớ mẹ khuyên con gái chớ dại khờ
Chớ nhẹ lòng trao duyên nợ
Kẻo sau này tình phụ lại thương đau
Vậy là em lỗi hẹn thề không đến
Cho gió hờn mây chẳng muốn trôi
Cho trăng khuya soi bóng người đơn côi
Để tình anh lạnh chết bến sông khuya
Cho tình em tràn lệ ứa
Duyên hai ta không nợ thả sóng đưa
Trôi lênh đênh đôi ngả xa lìa
Rồi nặng buồn anh bước theo tình lỡ
Em cũng ngậm ngùi bước sang sông
Sông xưa nay vẫn chảy hai dòng
Anh vẫn lòng thầm thương nhớ
Mỗi ngày ...mỗi tháng vẫn ngóng trông

Tuyết Tâm

No comments: