Saturday, October 26, 2019

RIP: ANH PHAN CHÁNH SƠN

CVNN vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn:

Anh PHAN CHÁNH SƠN (anh Á)
Pháp danh Nhật Trung
Tiệm thuốc bắc Tế An Đường,
Cựu học sinh Trường Đức-Trí Tuy-Hòa.

Đã từ trần tại Nam California, hưởng thọ 70 tuổi.

Dưới đây là ngày giờ và nơi thăm viếng và chôn cất:

RoseHill Alhambra
550 E Main St
Alhambra , CA 91801

Thứ Ba ngày 29 tháng 10, năm 2019
- 1:00pm -2:00pm Nhập Liệm & phát Tang
- 2pm - 6pm thăm viếng

Thứ Tư ngày 30 tháng 10, năm  2019
-9:00am -11:29am Tang Lễ
- 11:30am Di Quan

* Không nhận phúng điếu và Vòng hoa.


CVNN cùng đồng hương Tuy Hòa và cựu học sinh Đức-Trí xin chân thành chia buồn với gia đình của anh Phan Chánh Sơn. Xin khởi tâm chân thành cầu nguyện cho hương linh của anh Phan Chánh Sơn sớm được tiêu diêu nơi miền tịnh độ.

Thành Kính Phân Ưu
CỰU HỌC SINH PHÚ YÊN &
                                   CHIM VỀ NÚI NHẠN.
No comments: