Thursday, October 24, 2019

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: VƯỜN TRÁI CÂY ĂN TRÁI CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI HAWAII

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Vườn cây ăn trái của người Việt tại Hawaii

 

Xin bấm vào web để xem vườn trái cây ở Hawaii
Sẵn dịp Nguyễn Cần (Trưởng ban Tổ Chức ĐH Hawaii) cũng chụp vài hình ảnh trái cây ở nhà Cần gởi sang cho Thukỳ xem một số trái cây đang trong dịp tháng 10 ở Hawaii. Xin chia sẻ cùng các anh chị.
No comments: