Thursday, October 24, 2019

HÒN VỌNG PHU (NGUYÊN ĐÌNH TRÌNH)
HÒN VỌNG PHU

Tôi lên xứ Lạng buổi chiều
Cảnh buồn gợi nghĩ những điều mông lung
Thấy trong rừng núi điệp trùng
Có nàng Tô Thị sống chung xóm nghèo

Mắt nhìn tượng đá cheo veo
Lát giây tôi cũng khóc theo với nàng
Đành rằng nghịch cảnh trái ngang
Tội gì khiến phải đa mang một đời

Bớ nàng Tô Thị "ngốc" ơi !
Cõng con lên núi ngóng người tận đâu
Để cho hóa đá u sầu
Ngày đêm đứng dưới dãi dầu nắng mưa

Thực hư chuyện kể thời xưa
Mới nghe đại loại tôi chưa thỏa lòng
Trời sinh phận liễu má hồng
Lại còn bắt phải lấy chồng nhầm anh

Ngắm nàng phủ lớp rêu xanh
Khách du rơi lệ chẳng đành bỏ đi
Đứa con có tội tình gì ?
Hỏi ra Tô Thị cũng vì chính chuyên

NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH

No comments: