Thursday, October 3, 2019

XIN HỎI NGƯỜI VIỄN XỨ (NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH)

XIN HỎI NGƯỜI VIỄN XỨ

Con thuyền viễn xứ chạy về đâu ?
Có thấy bên kia bắc bán cầu ?
Dưới bóng hàng tre tôi đứng đợi
Ban chiều, buổi sáng, lẫn đêm thâu

Tôi mơ được đến nước Hoa Kỳ
Để kiếm nhân tình bởi cách ly
Quá mấy mươi năm chưa gặp mặt
Hàn huyên cái thuở tuổi xuân thì

Tôi mong diện kiến trước cô thầy
Bạn hữu xa gần ở xứ tây
Gợi nhớ bao điều thành kỷ niệm
Lâu nay ấp ủ đã tràn đầy

Ơi người viễn xứ có nghe không ?
Tiếng nói tôi đây tận đáy lòng
Đại diện cho quê hương đất Phú
Bao giờ mới thỏa nỗi chờ trông ?

NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH

No comments: