Wednesday, May 5, 2021

CHIẾN SĨ CỘNG HÒA (NGƯ SĨ)

 

CHIẾN SĨ CỘNG HÒA

 

Vợ dại con thơ tay ẵm tay bồng

Anh chiến đấu không vì ai tất cả

Ghìm tay súng anh không vì chủ nghĩa

Anh không vì "Tình Vô Sản" muôn năm

Cũng không vì lý tưởng lý tăm

Vì "Quốc tế Muôn Năm toàn thế giới"

Anh không thờ ông Mác, ông Lê, ông Mao từ đâu tới

Anh không khoác màu áo "Công Nông"

Làm xung kích tiến lên "Đại Đồng Thế Giới"

Anh không cầm đuốc dẫn đường cho nhân loại

Nghe đao to búa lớn đến rợn người

Anh không cần "giải phóng cho ai"

Anh cũng không kêu ai làm Cách Mạng.

Anh chiến đấu vì đàn con bé dại

Anh chiến đấu vì người vợ bế con thơ

Anh chiến đấu bên bờ làng thôn xóm

Cho người thân làng xóm được bình yên

Tình yêu của anh là con nhỏ vợ hiền

Là căn nhà nhỏ bện phên lớp lá

Anh không chiến đấu nơi miền xa lạ

Để "làm nghĩa vụ quốc tế" quá cao xa

Giao thông hào chiến địa là nhà

Rất gần gũi, anh lính Cộng Hòa như thế đó!

Anh không như loài Quỹ Đỏ

Pháo kích, đốt làng máu đổ xương phơi

"Giải Phóng" đến đâu chết chóc khắp nơi

Dân chạy loạn vắt giò lên cổ

Bỏ nhà bỏ đất , bỏ mồ mã ông cha

Bỏ tất cả để tìm đường đào thoát

Bất chấp phong ba Biển Đông đói khát

Anh là người lính Cộng Hòa

Sống, chiến đấu và chết vì miền Nam yêu dấu....

 

Ngư Sĩ

 

 


No comments: