Wednesday, May 5, 2021

THÁNG TƯ ĐỊA NGỤC (PHAN NGHĨA)

 

Tháng Tư địa ngục

 

Để nhớ ngày mất nước 30 Tháng Tư, 1975

 

Trưa Tháng Tư trời Saigon mưa bụi
Khắp đô thành nhuộm đắng một màu tang
Lá me rơi như ứa lệ mắt buồn
Nụ phượng hồng làm tim ai rướm máu
Những tên cướp người mang đầy súng đạn
Mắt gian thù chực uống máu lương dân
Sốt rét rừng sâu da xanh ốm đói
Nhìn gạo thóc thèm muốn điên người
Phải cướp cho được miền Nam trù phú
Thì muôn đời Bắc Cộng đỡ ăn xin
Lũ các ngươi là phường vô loại
Đem luận thuyết bất nhân dày xéo sơn hà
Ăn cháo đá bát lật lọng bất lương
Mang mặt người nhưng tim dã thú
Uống máu không tanh giết người không rợn
Cứ như một lũ tà ma gieo họa khắp nơi
Bao nhiêu năm cớ sao chưa tỉnh ngộ
Ngày càng lạc lõng cõi u minh
Tra tấn ngục giam đày ải kẻ hiền
Chỉ ước vọng công bằng dân chủ
Hãy sám hối giờ cuối cùng đã điểm
Đừng quá muộn màng chết chẳng mồ chôn!

Phan Nghĩa


No comments: