Wednesday, May 12, 2021

ĐỜI TÔI: THỜI KỲ Ở NGOẠI QUỐC (DIỆP THẾ HÙNG)

 ĐỜI TÔI : THỜI KỲ Ở NGOẠI QUỐC

 


Mấy năm ở Nhật tôi đã học nhiều về phương pháp làm việc của người Nhật,  lúc nào cũng cố gắng tìm cách vượt qua giới hạn của mình (love for hard work). Ông giáo sư chỉ đạo đã cho biết những yếu tố để thành công trong một sự nghiệp nghiên cứu. Tôi đã áp dụng cách làm việc của nguời Nhật khi ở Pháp. Một trong những lời chỉ dẫn của giáo sư ấy là không bao giờ để một thời gian trống không phát biểu công trình khoa học, dù bất cứ việc gì xảy ra, dù có kiêm nhiệm những chức vụ khác trong quá trình sự nghiệp.

Năm 1975, tôi biết rằng tôi sẽ không về Việt Nam trong một thời gian bất định, nên tôi tìm cách đi một nơi tôi thích để làm khoa học. Đại Học Paris đề nghị tôi làm giảng viên tạm thời. Tôi đi Paris tháng 7, và bắt đầu dạy vào tháng 10, song song với việc làm nghiên cứu. Như tôi đã nói, phần lớn tôi tự học, tự làm việc, tự viết bài nghiên cứu khi có kết quả. Chỉ ba năm rưỡi sau khi tôi đến Paris, tôi đã trình luận án Tiến Sĩ Quốc Gia (Doctorat d’Etat), bằng cấp cao nhất, thường thì 5-7 năm sau bằng PhD.   Tôi rất hãnh diện khi nghĩ lại là tôi xuất thân từ Tuy Hòa, một phố nhỏ, không học trường Tây như các bạn ở Saigon mà vẫn vươn lên để thành công.

Tôi sẽ viết với nhiều chi tiết hơn về việc tôi làm ở Paris, trong tuần tới.

Chúc các bạn an vui.

 

PS. Tôi rất vui báo tin với các bạn là quyển sách mới của tôi vừa được xuất bản ở New York (April 29, 2021) :

https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/9781003121107/physics-magnetic-thin-films-hung-diep

Dự hội nghị ICM ở Munich (Germany) 1978.

 


ĐỜI TÔI : THỜI KỲ Ở NGOẠI QUỐC

 

Tôi quyết định suốt đời làm vật lý

Ngay từ đầu tôi chuẩn bị hành trang

Học cách làm nghiêm chỉnh xứ Phù Tang

Học cái thiếu để bằng người bản xứ

 

Tôi chăm chỉ học ngành và ngoại ngữ

Muốn tiến thân phải tự vượt gian nan

Ở quê nhà tôi làm việc vô vàn

Khi ở Nhật tôi càng yêu việc khó

 

Nơi quê Mẹ chiến tranh rền đây đó

Đường tương lai chưa rõ lối nào đi

Lòng nhủ lòng nếu giỏi chẳng lo gì

Sẽ có chỗ thích nghi trên thế giới

 

Việc phải tới một ngày kia đã tới

Hết chiến tranh hết khói lửa điêu linh

Nhưng quê hương vẫn chưa được an bình

Tôi phải chọn nơi mình làm vật lý

 

Tôi đã được Trường Paris đề nghị

Làm giảng viên, chuẩn bị cuộc hành trình

Trên con đường khoa học khỏi mưu sinh

Tôi làm việc hết mình từ dạo ấy.

 

(còn tiếp)

 

Diệp Thế Hùng (May 12, 2021).

Mùa đông 1980.


 


No comments: