Tuesday, May 11, 2021

MAI TÔI ĐI (ĐẶNG QUANG TÂM)

 


Mai tôi đi

 

Mai tôi đi em có nhớ tôi không?
Có nghe tiếng nức nở trong lòng
Có buồn hiu hắt về trong mắt
Có thấy u hoài mong nhớ mong

 

Mai tôi đi nhớ má em hồng
Nhớ con đò rẽ nước song song
Nhớ dòng sông chảy về hai ngã
Nhớ dáng em gầy trong gió đông

 

Mai tôi đi nhớ mắt em buồn
Nhớ đôi dòng lệ chẳng ngừng tuôn
Nhớ bạn bè thân còn ở lại
Nhớ mẹ già sao thương quá thương

 

Mai tôi đi sống đời mưa gió
Phiêu bạt giang hồ sông nối sông
Những lúc dừng chân nơi quán trọ
Ngậm ngùi em còn nhớ tôi không

 

Mai tôi đi lòng tự hỏi lòng
Sao đời toàn những chuyện bất công
Sao chưa sum họp mà ly biệt
Kẻ đợi người chờ trông ngóng trông

 

Mai tôi đi nước chảy xuôi dòng
Con thuyền ra cửa biển mênh mông
Trùng dương dữ dội từng cơn sóng
Biết có ngày nào gặp nữa không?

 

Đặng Quang Tâm

(Nhóm Văn Nghệ Trăng Vàm Cỏ Đông)

 


No comments: