Wednesday, May 26, 2021

TẠ ƠN ANH (BẰNG SƠN)

 
      TẠ ƠN ANH


♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️


Anh vẫn sống trong lòng dân  nước Việt
Dẫu năm dài bia đá phủ rêu xanh
Vắng bóng anh hoa ủ rũ trên cành
Chim thôi hót bài hùng ca bất tử

Dù tên anh chưa ghi vào trang sử
Nhưng một lần làm chiến sĩ trận vong
Mang tình yêu non nước  ở trong lòng
Rồi gục ngã thân phủ cờ tổ quốc

Bên nấm mộ tôi mời anh điếu thuốc
Dẫu biết rằng ta cách biệt âm dương
Để tạ ơn người lính chiến kiên cường
Vì đất mẹ ra đi không nuối tiếc

Kèn truy điệu người chiến binh oanh liệt
Trống dồn vang tựa  khúc nhạc quân hành
Đạn rền trời như tiếng pháo vinh danh
Dòng máu đỏ da vàng còn lưu mãi

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴

      Tạ Ơn Anh
      Bằng Sơn
       Memorial Day


No comments: