Wednesday, May 19, 2021

MẸ LẠI VÀO BỆNH VIỆN (Ý NGA)

 

MẸ LẠI VÀO BỆNH VIỆN

 

À… ơi …rã rượi tay người

Nuôi con khôn lớn ra khơi biển đời.

*

Mỗi ngày sức Mẹ mỗi vơi

Cửa cài, then đóng, Mẹ ơi ai bồng?

Mỏi mòn mắt Mẹ ngóng trông

Con ra biển rộng mênh mông theo chồng.

 

Giúp nhiều, Mẹ vẫn trống không

Tiền về túi thủng, phập phồng gạo đong

Nuôi em, một cổ mấy tròng

Chừ ai nuôi Mẹ? Chạnh lòng con đau!

 

Mỗi ngày nửa chén cháo sao?

Sức đâu Mẹ sống? Nghẹn ngào tim con

Nay vào bệnh viện héo hon,

Mai ra biết Mẹ méo tròn chỗ nao?

*

Non Sông huyết lệ dân trào

Nỗi đau riêng lẻ gửi vào dòng thơ

Mùa Xuân Dân Tộc ai chờ

Mẹ ơi con cũng ngu ngơ đợi hoài!

 

Ý Nga, 29.10.2020

 

No comments: