Tuesday, May 25, 2021

CON KIẾN VÀ CHIM BỒ CÂU (BÙI PHẠM THÀNH)

 

Con Kiến Và Chim Bồ Câu

 

Có một con Kiến chẳng may

Không hiểu sao lại ngã ngay xuống hồ

Kiến cố gắng bơi vào bờ

Xem ra tuyệt vọng biết nhờ ai đây.

 

Thấy thương cho tình cảnh này

Bồ câu thả cọng rơm ngay xuống hồ

Bám cọng rơm, Kiến vào bờ

Phen này thoát nạn là nhờ Bồ câu.

 

Thế rồi chỉ một lát sau

Thấy kẻ muốn giết Bồ câu kia kìa

Kiến liền cắn chân kẻ kia

Bị đau, ném trật Câu thì vội bay.

 

Làm ơn thì cũng có ngày

Sẽ được báo đáp ơn này cho ta

Lòng tốt thì quả như là

Không bị lãng phí, vậy ta nên làm.

 

Bùi Phạm Thành

(ngày 1 tháng 4 năm 2021)

 


No comments: