Sunday, May 23, 2021

TÌNH CỜ (NGUYỄN THỊ THANH DƯƠNG)

 


TÌNH CỜ

( Tặng Cung Lan)

 

Anh chép gởi em một bài thơ

Anh nói rằng chỉ là…tình cờ

Bất chợt gởi người anh quen biết

Có thể là em hay ai kia.

 

Anh vừa kiêu hãnh vừa lừng khừng

Làm em khó hiểu bụng người dưng

Địa chỉ nhà em anh gởi đến

Một sự tình cờ …thật khó tin.

 

Ừ, thì bài thơ chẳng cho em

Thế mà em cứ nghĩ bâng khuâng

Bài thơ em đọc đi đọc lại

Tưởng như người viết nỗi niềm riêng.

 

Anh nói đây chỉ là tình thơ

Tìm chữ gieo vần lúc mộng mơ

Em đừng bận lòng tìm hiểu ý

Một tiếng “em” cũng là vu vơ.

 

Thế giới này có hàng tỷ người

Sao gởi một mình em… anh ơi

Tên em nắn nót anh ghi rõ

Ừ, thì anh chỉ …tình cờ thôi.

 

Nhất định là em sẽ làm ngơ

Bài thơ nhận được mà như chưa

Anh vô tâm thì em vô ý

Anh và em ai được ai thua ?

 

Ngày mai ngày mốt anh hỏi em:

Bài thơ anh gởi em có xem ?

Thì em kiêu hãnh lừng khừng đáp

Em…tình cờ đọc và đã quên.

 

Nguyễn Thị Thanh Dương

( March. 06-2021)

 


No comments: