Sunday, May 9, 2021

THÊM MỘT LẦN TỪ BIỆT (BẰNG SƠN)

 


THÊM MỘT LẦN TỪ BIỆT

 

Rơi nước mắt thêm một lần ly biệt

Khóc mẹ hiền vừa từ giã trần gian

Rời xa ta như chiếc lá thu tàn

Trôi đi mãi theo dòng sông định mệnh

 

Đêm chợt lạnh giông bão từ đâu đến

Ướt bờ mi giọt nước mắt sầu vơi

Nửa bầu trời xa tít thẳm mù khơi

Hình bóng mẹ liệm màu khăn tang trắng

 

Con lặng đứng trong không gian tịch vắng

Khói thuốc tàn quyện theo giọt sương tan

Nhớ ngày xưa ru con dưới trăng vàng

Lời êm dịu như suối tình lai láng

 

Không có mẹ như thiếu vì sao sáng

Đông sẽ dài Xuân chẳng có hoa mai

Lá vàng rơi làm lạc lối đàn nai

Đưa ánh mắt ngẩn ngơ tìm bóng mẹ

 

😭😭😭😭😭😭

 

Thêm một lần từ biệt

Bằng Sơn

 


No comments: