Tuesday, September 5, 2023

THU CẢM (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 Thu Cảm


 

Ta nghe khe khẻ bước thu sang

Gió vướng mành tre tạo khúc đàn

Tựa tiếng sầu ai chiều ly biệt

Điệu buồn đưa tiễn khách sang ngang !

 

Cớ sao lòng nhớ thật ngổn ngang

Trông chòm mây trắng trôi lang thang

Mây ơi có về bên xứ cũ

Xin gửi về ai chiếc lá vàng!

 

Nhớ rõ thuở nào lá rất xanh

Từ ngày ly xứ lá xa cành

Nhớ thương nên lá mau vàng úa

Cơn gió vô tình lá rụng nhanh!

 

Nay chốn tha phương thu đến buồn

Tóc như chiếc lá sớm pha sương

Mỗi độ vàng thu đầy nỗi nhớ

Nhớ người ! – nhớ mãi cõi quê hương !

 

9-2023

Hàn Thiên Lương

No comments: