Saturday, July 29, 2017

BẦU ĐÃ XANH GIÀN (Ngư Sĩ)


BẦU ĐÃ XANH GIÀN


Dù đi khắp nẻođường đời
Muôn trùng cách trở xa xôi dậm trường
Mang theo hương vị quê hương
Bầu dài nỗi nhớ niềm thương quê nghèo
Nào quên sớm tối hẩm hiu
Canh rau đạm bạc sáng chiều bên nhau
Bầu luộc chấm với tương chao
Nước bầu ngọt lịm càng sâu ân tình
Giàn bầu che mát xinh xinh
Giang sơn một cõi ươm tình nước non
Mong chi gác tía lầu son
Mong chi vinh nhục vương tôn công hầu
Nam Kha giấc mộng là đâu ?....
Ánh trăng lấp loáng bên cầu rồi tan
Chi bằng vui với mây ngàn
Giàn bầu xanh dưới nắng vàng chiều hôm...


Ngư Sĩ

25-7-2017

No comments: