Tuesday, July 25, 2017

MỘT SỐ TRÒ CHƠI TRẺ THƠ NGÀY XƯA.


\


Tuổi thơ hồn nhiên


Búng thung


Bắn bi


Tạt lon


Đá banh bàn


Bắn súng


Bắn đạn


Đánh vòng bánh xe


Nhảy lò cò


Nhảy dây


Nhảy cao


Nhảy thung


Chồng hoa, chồng nụ


Đánh chuyền


Rải gianh


Ô ăn quan

No comments: