Wednesday, July 19, 2017

THƠ XƯỚNG HỌA: TỰ TRÀO/SƯC MẤY GIÀ (Nhàn &Tiếu Ngư)XƯỚNG
    Tự trào
Bảy mấy xuân xanh chửa thấy già!
Bao điều tươi đẹp ở quanh ta
Tình chồng nghĩa vợ chia gian khó
Nghĩa đệ tình huynh vẫn đậm đà
Hiếu thuận cháu con vui bụng mẹ
Thuận hòa gia đạo đẹp ý cha
Tri âm bạn hữu tình thân ái
Chỉ bấy nhiêu thôi... đủ dưỡng già
Nhàn

HỌA
SỨC MẤY GIÀ !
Mới bảy mươi dư lại bảo GIÀ ?
Ai già, cứ việc, tránh xa ta
Già râu, trắng TÓC MÂY bàng bạc
Trẻ tính, vui TRI KỶ  đậm đà
Dưỡng dục bầy con lòng của mẹ
Lo tròn trách nhiệm phận làm cha
Thảnh thơi phiêu lãng trời non nước
Chít chát trên PHÂY  sức mấy già......!
Tiếu Ngư

No comments: