Tuesday, July 11, 2017

RIP: "David" NGUYỄN ĐỨC DŨNG

TIN BUỒN
Kính thưa quý thầy cô và các anh chị,
Thêm một đồng hương và đồng môn của chúng ta là
“David” NGUYỄN ĐỨC DŨNG (Bào đệ của anh Nguyễn Xuân Thanh, Phó Ngoại Vụ Hội Ái Hữu Phú Yên Bắc California), vừa mãn phần ngày 9 tháng 7, 2017 tại San Jose, California, USA.
Hưởng Dương 55 tuổi.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

CỰU HỌC SINH PHÚ YÊN &
CHIM VỀ NÚI NHẠN

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
Monday, July 17, 2017 (9:00 AM - 6:00 PM).
Thời gian:
  • 9:30 AM: Lễ Nhập Liệm, Quy Linh, Cầu Siêu & Nhập Quan.
  • 11:00 AM: Lễ Phát Tang.
  • 12:00 AM: Thăm Viếng
  • 01:00 PM: Di Quan.
  • 02:00 PM: Hoả Táng.
  • 04:00 PM: Trở về Chùa làm Lễ Ân Linh (cơm chay tại chùa).
Địa Điểm:
  1. Nhà Quàn: ARTINEZ FAMILY FUNERAL  HOME: 1680 Alum Rocvk Ave., San Jose, CA 95116. 
  2. Nhà Hoả Táng: IRVINGTON MEMORIAL CREMATORY, 41001 Chapel Way, Fremont, CA 94538.
  3. Chùa An Linh Vị: ĐẠO TRÀNG PHÁP HOA - CHÙA THÍCH CA ĐA BẢO: 147 N. King Road,  San Jose, CA.  95116.


 

No comments: