Thursday, July 13, 2017

TÌNH VỠ (Đoàn Minh Hùng)


TÌNH VỠ
(Đoàn Minh Hùng)


Không biết giờ này em ở đâu?
Ta chờ đợi mãi suốt đêm sâu
Ánh trăng lay lắt vời con nước
Cơn gió lạnh lùng động khóm lau
Mấy lượt uyên ương tìm bến vắng
Bao lần oanh yến hẹn canh thâu
Giờ đây tình vỡ người xa khuất
Ai đã chờ ai đến bạc đầu?

Tuy Hòa-12/7/2017
(Đoàn Minh Hùng)


No comments: