Sunday, July 23, 2017

VĨNH BIỆT CÔ NGUYỄN KHOA DIỆU ĐOAN

TIN BUỒN
Cô Diệu Đoan tham dự “Lễ Kỷ Niệm 40 Năm Trở Về Trường Cũ”.


Được tin 
NGUYỄN KHOA DIỆU ĐOAN
cựu Giáo Sư Trường Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, Phú Yên,
đã từ trần ngày 17 tháng 7 năm 2017 tại Huế, Thừa Thiên, Hưởng thọ 76 tuổi.No comments: