Thursday, July 27, 2017

THIẾU NỮ CHIỀU THU (Đoàn Minh Hùng)


THIẾU NỮ CHIỀU THU
(Đoàn Minh Hùng)


Thiếu nữ bên ao tắm nắng trời
​Chiều thu rạo rực hứng tình khơi
Đen tuyền suối tóc hương còn đượm
Đỏ lựng má đào sắc chửa vơi
Lụa áo hững hờ tường nếp nổi
Lãnh quần hênh hớ tỏ lằn cơi
Làn da như tuyết càng mê mẩn
Đổ quán xiêu đình chứ chẳng chơi!

Tuy Hòa-22/7/2017

No comments: