Tuesday, July 25, 2017

PHƯỢNG (Chinh Nguyên)


PHƯỢNG...                       
Phưọng vẫn trong tôi thửa mộng thường      
Nhớ người hoa đỏ mấy mùa thương     
Tàn phai mầu áo sân trường cũ             
Tan tác... bụi mờ.. lệ vấn vương !         


Ta hỏi.. em đi... sao nắng đổ ?       
Trên thềm bóng chết lệ hồn rơi ?  
Bước em, từng bước, xa từng bước...!   
Em giết tình tôi một kiếp đời...      


Hè về, Phượng vĩ  hoa phô sắc              
Tựa máu trong tim nhỏ lối về                
Hình bóng ô kìa như xác pháo !!!  
Tan hoang ... lầm lũi.... bước chân mê....      


Tưởng rằng mộng cũ đã ai hoài...  
Theo cánh chim sương lạc bến đoài      
Bỗng chốc hình em... mơ dáng ảo  
Thẫn thờ thương tiếc tóc xuân phai      
Thôi thế hè về chẳng đợi nhau              
Trăm năm bến cũ vẫn tương sầu                   
Anh đứng đầu sông, em cuối phố          
Biển chia sóng vỗ mặn tình đau....

                CHINH NGUYÊN

No comments: