Thursday, July 13, 2017

MƯỜI THƯƠNG (An Trinh-Trịnh Chính & Ai Cơ - Phi Tiến)

Em ngày xưaEm bây giờ..!!!


MƯỜI THƯƠNG. 
Một thương tóc đã bạc mầu
Hai thương con mắt trũng sâu lờ đờ
Ba thương da dẻ héo khô
Bốn thương răng rụng nhấp nhô bờ cào
Năm thương mặt mũi hư hao
Sáu thương tiếng nói thì thào thiếu hơi
Bẩy thương từng bước mỏi rời
Tám thương ngày tháng suốt đời bên nhau
Chín thương luôn một chuyến tầu
Mười thương đôi bóng ngả đầu  sát vai
Mỉm cười chung mãi đường dài
Cùng vui cùng khổ chia hai miếng sầu
Chỉ mong đừng trước đừng sau
Được đi một lúc qua cầu... bên kia.

- antrinh&trịnhchính -

bài phụ họa

MƯỜI THƯƠNG
Một thương mái tóc lơ thơ,
Hai thương ánh mắt sương mờ phủ quanh,
Ba thương răng cỏ mong manh,
Bốn thương tiếng hát nay thành... tiếng rên,
Năm thương nghễnh ngãng, nhớ quên,
Xua bao rắc rối ưu phiền dạt trôi,
Sáu thương da trổ đồi mồi,
Nếp nhăn là những nét cười tự tâm,
Bẩy thương lỏng gối run chân,
Việc trong ngoài vẫn ân cần chăm lo,
Tám thương tính chẳng so đo,
Chín thương bụng chứa cả kho chuyện cười,
Mười thương chung thủy tuyệt vời,
Ngọt bùi thử thách một đời có nhau.
Cầu mong nếu có kiếp sau,
Được cùng tiếp nối nhịp cầu yêu thương.

- aicơ&phitiến -

No comments: