Thursday, July 20, 2017

LỜI CUỐI CHO EM (Gà Cồ)


Tình mình sao quá đắng cay,
Bởi vì dân nhậu xé phay làm mồi,
Anh xin trăn trối đôi lời,
Đừng đi bước nữa khổ đời con anh.


Mấy thằng hàng xóm loanh quanh,
Chúng xin đạp mái: -chạy nhanh về nhà!
Bây giờ thời buổi ranh ma,
Không chồng mà...đẻ, người ta chê cười.


Em ơi, nước đã sôi rồi,
Anh xin vĩnh biệt cõi đời từ đây,
Mong em ở lại nơi này,
Chữ trinh giữ trọn, chờ ngày...đoàn viên.

Gà Cồ

No comments: