Wednesday, July 26, 2017

THƠ ĐƯỜNG: ĐỐI, HỌA "CHỮ NHÀN" (Ngư Sĩ: ĐS16)ĐỐI: “HÀ THỜI NHÀN” (*)
Vườn tược nàng thơ hưởng thú già
Thuyền câu non nước mỗi mình ta
Trời xanh cánh hạc bay lơ lửng
Nước biếc cành xuân rũ mượt mà
Diếp cá mồng tơi khoe thắm lá
Bầu dài mướp khía trổ vàng hoa
Nàng thơ tô điểm đời thêm sắc
Thất thập niên dư chửa thấy già.....!
Ngư Sĩ
(*) Lấy trong bài “Chữ Nhàn” của Nguyễn Công Trứ: “Tri túc tiện túc, đãi túc, hà thời túc/ Tri nhàn tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn?” (Biết đủ là đủ, đợi cho đủ thì bao giờ mới đủ/ Biết nhàn là nhàn, đợi cho nhàn thì bao giờ mới nhàn?)
HỌA: “TRI NHÀN”
Vui sống, tâm ta mãi chẳng già
Chan hòa thân ái, bạn và ta
Vui tình huynh đệ luôn bền vững
Đẹp nghĩa phu thê mãi mặn mà
Vật chất phù hoa tan với hợp
An bần lạc đạo nhạc và hoa
Ơn Trời con cháu vui sum họp
Thanh thản, tâm ta mãi chẳng già.
Nhàn

No comments: