Friday, July 21, 2017

TIN BUỒN: CỤ BÀ TRẦN THỊ BÉ QUA ĐỜI


 TIN BUỒN 
 Kính thưa quý thầy cô và các anh chị,
Được tin buồn thân mẫu của hai chị Thẩm Kim Thảo và Thẩm Kim Thanh là cụ bà TRẦN THỊ BÉ đã qua đời vào ngày 20 tháng 7 năm 2017 tại Florida.  
Xin chia buồn cùng 2 chị và tang quyến.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.


No comments: