Thursday, July 6, 2017

GS. DIỆP THẾ HÙNG NHẬN HUY CHƯƠNG CỦA THỦ TƯỚNG PHÁPGS Diệp Thế Hùng Nhận Huy Chương


Ngày 04/07 vừa qua, đại học của GS Diệp Thế Hùng đã tổ chức lễ gắn huy chương "Commandeur" cho GS Hùng.  Commandeur là cái cấp bậc cao nhất dành cho những người đã cống hiến cho nền Giáo Dục Quốc Gia.  

GS Diệp Thế Hùng đã được Huy Chương Chevalier (Knight) và Officier (Officer) trước đây. Những Huy Chương này do Napoléon Đệ Nhất lập ra từ cái truyền thống Hiệp Sĩ của thời Trung Cổ. Bởi vậy dù là lãnh vực Khoa Học Giáo Dục, những chức vị này cũng lấy tên những cấp bậc Hiệp Sĩ. Thủ Tướng chính phủ Pháp đã ký nghị định thăng GS Diệp Thế Hùng lên chức vinh dự này. 

CVNN rất hân hạnh được chia sẻ cái vinh dự của GS Diệp Thế Hùng. Xin các bạn xem hình GS đang phát biểu ở buổi lễ ấy.

Đây là niềm vui và hảnh diện không những cho nhà khoa học GS. Diệp Thế Hùng & gia đình, mà là niềm vui hảnh diện chung của người Phú Yên.


No comments: