Thursday, July 27, 2017

ĐỊNH MỆNH (Diệp Thế Hùng)ĐỊNH MỆNH

Mỗi người của chúng ta theo một quĩ đạo của cuộc đời, sống trong một môi trường, làm một nghề nghiệp, giao thiệp với một số người trong nghề nghiệp và trong liên hệ xã hội. Cái môi trường chung quanh mỗi người tạo một thế giới nhỏ.

Hai người vì nghề nghiệp khác nhau, vì môi trường văn hóa khác nhau, … ở trên hai quĩ đạo khác nhau. Hai quĩ đạo này thường thì không gặp nhau, không có giao điểm.  Nhưng đôi khi, có một người mới đi vào cái thế giới của ta bằng một gặp gỡ ngẫu nhiên, hay bằng một liên hệ gián tiếp không chờ đợi. Người mới này có thể mang lại cho ta một cái gì mới mẻ, rất khác với cái thế giới ta đang sống. Cái gặp gỡ ngẫu nhiên ấy có thể nẩy nở trở thành một mối tình không chờ đợi.

Có người gọi những gặp gỡ ngẫu nhiên này là định mệnh. Mặc dù tác giả không tin vào sự tiền định của cuộc đời, tác giả thấy cái suy nghĩ ấy rất thơ mộng. Bài thơ sau đây nói lên tâm trạng của một người yêu một người, tin rằng cái tình yêu ấy là tiền định. Xin chia sẻ với các bạn.


ĐỊNH MỆNH
     
Định mệnh muốn mình phải gặp nhau
Phải yêu dù không phải duyên đầu
Dù trong tuyệt vọng, không đường thoát
Dù chuốc trong tim vạn nỗi sầu
Định mệnh muốn mình phải yêu thương
Dù rằng cách biệt một trùng dương
Dù cho duyên ấy không thành nợ
Rồi sẽ chia phôi sẽ đoạn trường
Anh muốn dìu em trong đêm nay
Lang thang trong phố với tình say
Hôn nhau những góc đường hoang vắng
Anh nắm tay em, bỏ những ngày
Thêm một đêm này, em vắng đây
Thời gian ngưng lại, mắt anh gầy
Ngoài song, trời lặng chờ cơn bão
Bên ngọn đèn khuya, tiếng thở dài.

Diệp Thế Hùng.​

No comments: