Thursday, July 20, 2017

CẢNH SẮC MÙA THU (Đoàn Minh Hùng)


CẢNH SẮC MÙA THU
(Đoàn Minh Hùng)


Giao mùa cảnh vật trải miên man
Ríu rít từng không sếu gọi đàn
Tiễn hạ lưa thưa bàng lá đỏ
Đón thu rực rỡ cúc hoa vàng
Long lanh đáy nước con thuyền mộc
Lờ lững non cao áng mây ngàn
Nắng nhạt chiều buông lành lạnh gió
Sóng lăn tăn gợn khói sương tràn.

Tuy Hòa-19/7/2017


No comments: