Thursday, July 6, 2017

LEO GÀNH ĐÁ DĨA (Đoàn Minh Hùng)LEO GÀNH ĐÁ DĨA
(Đoàn Minh Hùng)

Đá Dĩa An Ninh tựa sát kè
Bên gành thơ mộng bến thuyền ghe
Ngó lên lổn nhổn đôi gò đá
Nhìn xuống lè bè một lũng khe
Trai trẻ lực bền leo đá gộp
Cụ già sức mọn lộn bờ đe
Biển xanh trong trẻo càng thêm hứng
Vài khắc trôi qua đã mệt phè.


Tuy Hòa-09/6/2017


No comments: