Monday, July 31, 2017

DUYÊN TẰM (Đoàn Minh Hùng)

beauty 19.jpg
DUYÊN TẰM
(Đoàn Minh Hùng)


Xanh màu lam khói dệt đường mơ
Vàng võ rừng thu bóng nhạn mờ
Tím ngắt mây bay làn gió đợi
Hồng phai bướm lượn nụ hoa chờ
Cõi tình đương mở còn xao xuyến
Bể ái vừa khơi lại thẩn thờ
Gặp gỡ đôi lần nhưng ngại nói
Thôi đành duyên phận kiếp tằm tơ.


Tuy Hòa-31/7/2017


No comments: