Tuesday, August 22, 2017

ĐÁM CƯỚI XỨ HUẾ NGÀY XƯA.


ĐÁM CƯỚI XỨ HUẾ NGÀY XƯAThanh Trí
Nữ hoạ sĩ Thanh Trí (tranh tự hoạ),”cô dâu ngày nớ “

Ngày nớ đám cưới lễ nghĩa như ri nì,không phải như chừ mô !

đám cưới19
Nữ hoạ sĩ Thanh Trí,cô dâu ngày nớ(xưa)
đám cưới Huế1
đại diện nhà trai vô xin nạp lễ
đám cưới Huế2
Nhà gái nhận lễ của nhà trai
đám cưới Huế4
mạ cô dâu nhìn cặp đèn cầy rồng phượng tượng trưng cho cô dâu chú rễ
(Long Phụng vầy duyên “bách niên giai lão”)
đám cưới Huế6
họ nhà trai xin nạp lễ (áo cưới,cau lồng,rượu ché…)
đám cưới Huế7
đám cưới Huế8
đám cướii Huế9
cha mạ  chú rể với lễ vật cưới xin
đám cưới Huế10
đám cưới Huế11
đám cưới Huế13
hai bà sui gia mần lễ trước bàn thờ tổ tiên(của cô dâu)
đám cưới Huế15
chú rễ bái lạy mạ cô dâu
đám cưới Huế16
đám cưới Huế17
ôn ngồi theo ôn
đám cưới Huế18
mụ ngồi theo mụ
Trình chơi Âm thanh
00:00
00:00
Sử dụng các phím mũi tên Lên/Xuống để tăng hoặc giảm âm lượng.
đám cưới Huế19
phụ dâu trang điểm lại cho cô dâu trước khi ra chào nhà trai;răng mặt buồn hiu rứa ?
đám cưới Huế20
cô dâu chú rễ đeo nhẫn cho nhau
đám cưới Huế21
đám cưới Huế22
hai mụ sui gia ký vào tờ hôn thú của cô dâu chú rễ
đám cưới Huế23
đám cưới Huế25
đại diện hai họ ký vào hôn thú để mần chứng cho “bản án chung thân êm ái “!
đám cưới Huế26
đám cưới Huế27
đám cưới Huế29
cô dâu và phụ dâu
đám cưới Huế30
thưa mạ con đi lấy “dôn “hí ?
đám cưới Huế31
đám cưới Huế32
đám cưới Huế33
cô dâu “khót “(khóc) từ giả mạ con đi về nhà “dôn”(chồng)
đám cưới Huế34
Lên xe hoa về nhà chồng(ui chao ! ngày nớ ở Huế mà có xe hơi là sang lắm tề !!)
đám cưới Huế36
đám cưới Huế37
đoàn rước dâu về nhà trai
đám cưới Huế38
đám cưới Huế39
chừ thì cười không “khót”(khóc) nữa !

No comments: