Monday, August 21, 2017

DZUI: 9 LOẠI BÁNH THƯỞNG THỨC THEO TỪNG GIAI ĐOẠN


Theo nghệ sĩ Kyo York các loại bánh Việt Nam đều có “logic”:
#1.Lúc yêu nhau thì muốn ăn bánh Hỏi


Image result for bánh hỏi
Bánh Hỏi – Ảnh Wikipedia
#2.Lúc lấy nhau thì có bánh Phu Thê (người Bắc phát âm là Xu Xê)


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/B%C3%A1nh_phu_th%C3%AA.jpg/300px-B%C3%A1nh_phu_th%C3%AA.jpg
Ảnh: Wikipedia
#3.Khi về ở với nhau có bánh Khoái


Image result for bánh khoái
Ảnh: nethue.com
#4.Lúc nghi ngờ, theo dỏi thì có bánh Canh


alt


#5.Cãi nhau hoài chán thì có bánh Đập


Image result for bánh đập
#6.Sau đó có xô đẩy la hét thì ăn bánh Tét


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Banhtet.jpg
Ảnh: Wikipedia
#7.Đánh cho đã thì có bánh Phồng


https://i0.wp.com/www.muadacsan.com/images/banh-phong-son-doc.jpg
Bánh phồng Sơn Đốc – Bến Tre
(Bonus: #8. Nếu Công an được gọi tới (911) thì được ăn bánh Còng)


Và #9. Cuối đời hương lửa thì chỉ còn lại bánh Tiêu.


Image result for Bánh Tiêu

 

No comments: