Thursday, August 3, 2017

TÌNH ĐÃ THIÊN THU (Đoàn Minh Hùng)

TÌNH ĐÃ THIÊN THU
(Đoàn Minh Hùng)

Có còn chi nữa em ơi!
Chim kia gãy cánh bên trời còn đâu
Chiều thu nhìn lá rơi sầu
Tóc xưa nay đã đổi màu phong sương

Vì ai gây cảnh đoạn trường
Rẽ chia oanh yến hai phương xa lìa
Canh tàn lặng ngắm sao khuya
Trăng non dần khuất sau bìa rừng sim

Côn trùng tấu khúc nhạc đêm
Trỗi bài giao hưởng càng thêm não nề
Điệu buồn lỗi nhịp tỉ tê
Thoảng cơn gió lạnh buốt mê cõi lòng

Đất trời vũ trụ mênh mông
Ta vì sao lạc khoảng không gian nào
Thôi đừng nghĩ đến chiêm bao
Xem như tình đã đi vào thiên thu!

Tuy Hòa-02/08/2018

No comments: